321,980.5

The contractual amount of the object (mln.soum)

244,999.7

Funded funds. (mln.soum)

267,895.4

Scope of work performed (mln.soum)

98.3%

Scope of work performed
Name Number of objects The contractual amount of the object (mln.soum) Funded funds. Scope of work performed
Sum (mln.soum)%Sum (mln.soum)%
TOTAL 56 321980.5 mln.soum 244999.7 mln.soum 86.4% 267895.4 mln.soum 98.3%
Samarqand viloyati 3 6519.2 6366.6 97.7 6662.4 102.2
Namangan viloyati 2 10912.5 10370.8 95.0 10911.8 100.0
Andijon viloyati 2 26998.6 25321.3 93.8 26744.7 99.1
Jizzax viloyati 3 12682.1 11375.3 89.7 12562.7 99.1
Qoraqalpog`iston Respublikasi 5 21521.2 18587.1 86.4 21164.3 98.3
Xorazm viloyati 3 14628.6 13275.9 90.8 14180.0 96.9
Qashqadaryo viloyati 3 46518.8 40786.0 87.7 44284.4 95.2
Buxoro viloyati 5 39606.1 34480.8 87.1 35561.5 89.8
Farg`ona viloyati 11 53364.4 41060.0 76.9 47010.4 88.1
Sirdaryo viloyati 3 7942.0 5190.0 65.3 6851.6 86.3
Surxondaryo viloyati 3 18188.1 10740.2 59.1 13699.4 75.3
Navoiy viloyati 1 8453.1 4328.2 51.2 5970.2 70.6
Toshkent shahar 7 22910.3 14284.2 62.3 15613.4 68.2
Toshkent viloyati 5 31735.5 8833.3 27.8 6678.6 21.0